NorskEnglishNordisk Meierikongress, 06. - 08.06.2013, Norge

Hva dreier refinansiering seg om?

Dette er et økonomisk tema som ikke alle har greie på; selv ikke godt voksne mennesker. Dette er imidlertid ikke uvanlig, men det kan i alle fall være nyttig å ha en viss anelse hva det dreier seg om ettersom det kan være noe man kan dra god nytte av en eller annen gang i fremtiden.

Det er gjennom eksemplets makt at ting enklest kan forklares og gjennom å illustrere hva refinansiering kan være, så vil du forhåpentligvis øke forståelsen om dette spennende temaet – for det er faktisk litt spennende hvis man skjønner seg på det!

Scenarioet: kredittkortgjeld

La oss si at du har to forskjellige kredittkort som du har brukt litt for heftig i løpet av en julehandel for i det hele tatt å komme i mål med julegavene og maten. Dette er et klassisk scenario i Norge som er vanligere enn hva man skulle tro, og noe som setter en bismak på hele julefeiringen – men det er en annen diskusjon.

I januar finner du ut at du sitter med en samlet kredittkortgjeld på 40.000 kroner, og denne har du ingen annen mulighet enn å betale ned i avdrag, noe som kan ta ganske lang tid. 1000 kroner i måneden blir 40 måneder i tillegg til at du må plusse på renter, som gjerne er på 20%. pr år. Da skjønner man fort at dette kan ta tid og at det kan bli dyrt.

Her er gode råd dyre og det gjelder å gjøre dette så billig som mulig – og det er absolutt noe som kan la seg gjøre. Det er her refinansieringen kommer inn i bildet. En refinansiering i dette tilfellet vil være å ta opp et lån som du bruker til å innfri kredittkortgjelden med. Renten på dette lånet må være lavere enn renten på kredittkortene for at dette skal lønne seg, og har du for eksempel en rente på 10%, noe som i utgangspunktet er ganske høyt, så vil det allikevel lønne seg, og dette vil spare deg for betydelige beløp.

Refinansiering blir derfor kort fortalt å ta opp et nytt lån som skal betjene annen gjeld som har høyere renter og kostnadsnivå enn det nye lånet. Enkelt, ikke sant?

Men tilbake til banken din: hva om den ikke er interessert i å hjelpe deg med dette problemet ditt. Finnes det andre løsninger? Det gjør det så absolutt, og mange velger sågar å benytte seg av forbrukslån til dette formålet. Det spiller egentlig ingen rolle hvilket lån du benytter deg av: hovedpoenget er at du skal gjøre det billigere enn om du hadde fortsatt å betale ned på kredittkortene på vanlig vis. Om det er et forbrukslån, et små lån eller et hvilket som helst annet lån har ingen betydning – det er din innsparing som har betydning, og ingenting annet. Har du et forbrukslån i siktet som kan hjelpe deg med problemet ditt finnes det massevis av flinke folk som kan hjelpe deg med å skaffe deg et billig lån og til og med utføre refinansieringen for deg – det gjelder bare å se hvilke muligheter som ligger der, samt tenke hvordan du kan gjøre din hverdag billigere.

Å bruke forbrukslån er faktisk noe også eksperter kan anbefale hvis man ikke har en annen utvei ettersom rentene er lavere enn kredittkortene, samt at man kommer inn i en strukturert nedbetalingsplan. Kredittkortene opererer med en minimumsbeløp man må betale, samtidig som man selv kan velge om man vil betale mer pr. måned. Dette fører ofte til at nedbetalingen tar uforholdsmessig lang tid, noe som igjen sørger for at det blir dyrere og dyrere.

Da har du forhåpentligvis økt ditt kunnskapsnivå om hva refinansiering handler om! Ønsker du mer kunnskap om personlig økonomi? Besøk denne siden.